This document demonstrates all of the characters in the font. It is organized by Unicode block. Alternate glyphs that are available through features are demonstrated in the Features document. At the end is a sample demonstrating Arabic shaping and another example of running text.

Type Sample

Basic Latin:

Regular: ! ” # $ % & ‘ ( ) * + , – . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~

Bold: ! ” # $ % & ‘ ( ) * + , – . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~

Latin-1 Supplement:

Regular: ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Bold: ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Latin Extended-A:

Regular: ı Œ œ Š š Ÿ Ž ž

Bold: ı Œ œ Š š Ÿ Ž ž

Latin Extended-B:

Regular: ƒ

Bold: ƒ

Spacing Modifier Letters:

Regular: ˆ ˇ ˉ ː ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝

Bold: ˆ ˇ ˉ ː ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝

Combining Diacritical Marks:

CGJ (U+034F)

Greek and Coptic:

Regular: π

Bold: π

General Punctuation, Supplemental Punctuation:

Regular:‐ ‑ ‒ – — ― ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ‟ † ‡ • … ‰ ‹ › ⁄ ⁏ ⹁

Bold: ‐ ‑ ‒ – — ― ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ‟ † ‡ • … ‰ ‹ › ⁄ ⁏ ⹁

Currency Symbols:

Regular:

Bold:

Letterlike Symbols, Mathematical Operators, Control Pictures, Geometric Shapes, Miscellaneous Mathematical Symbols-B:

Regular:™ Ω ∂ ∆ ∏ ∑ − ∕ ∙ √ ∞ ∫ ≠ ≤ ≥ ◊ ◌ ⧵

Bold: ™ Ω ∂ ∆ ∏ ∑ − ∕ ∙ √ ∞ ∫ ≠ ≤ ≥ ◊ ◌ ⧵

Arabic:

Regular:

؀ ؁ ؂ ؃ ؄ ؅ ؆ ؇ ؈ ؉ ؊ ؋ ، ؍ ؎ ؏ ◌ؐ ◌ؑ ◌ؒ ◌ؓ ◌ؔ ◌ؕ ◌ؖ ◌ؗ ◌ؘ ◌ؙ ◌ؚ ؛ ؜ ؝ ؞ ؟ ؠ ء آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ػ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف ق ك ل م ن ه و ى ي ◌ً ◌ٌ ◌ٍ ◌َ ◌ُ ◌ِ ◌ّ ◌ْ ◌ٓ ◌ٔ ◌ٕ ◌ٖ ◌ٗ ◌٘ ◌ٙ ◌ٚ ◌ٛ ◌ٜ ◌ٝ ◌ٞ ◌ٟ ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٪ ٫ ٬ ٭ ٮ ٯ ٰ ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڸ ڹ ں ڻ ڼ ڽ ھ ڿ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ۏ ې ۑ ے ۓ ۔ ە ◌ۖ ◌ۗ ◌ۘ ◌ۙ ◌ۚ ◌ۛ ◌ۜ ۝ ۞ ◌۟ ◌۠ ◌ۡ ◌ۢ ◌ۣ ◌ۤ ۥ ۦ ◌ۧ ◌ۨ ۩ ◌۪ ◌۫ ◌۬ ◌ۭ ۮ ۯ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۺ ۻ ۼ ۽ ۾ ۿ

Bold:

؀ ؁ ؂ ؃ ؄ ؅ ؆ ؇ ؈ ؉ ؊ ؋ ، ؍ ؎ ؏ ◌ؐ ◌ؑ ◌ؒ ◌ؓ ◌ؔ ◌ؕ ◌ؖ ◌ؗ ◌ؘ ◌ؙ ◌ؚ ؛ ؜ ؝ ؞ ؟ ؠ ء آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ػ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف ق ك ل م ن ه و ى ي ◌ً ◌ٌ ◌ٍ ◌َ ◌ُ ◌ِ ◌ّ ◌ْ ◌ٓ ◌ٔ ◌ٕ ◌ٖ ◌ٗ ◌٘ ◌ٙ ◌ٚ ◌ٛ ◌ٜ ◌ٝ ◌ٞ ◌ٟ ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٪ ٫ ٬ ٭ ٮ ٯ ٰ ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڸ ڹ ں ڻ ڼ ڽ ھ ڿ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ۏ ې ۑ ے ۓ ۔ ە ◌ۖ ◌ۗ ◌ۘ ◌ۙ ◌ۚ ◌ۛ ◌ۜ ۝ ۞ ◌۟ ◌۠ ◌ۡ ◌ۢ ◌ۣ ◌ۤ ۥ ۦ ◌ۧ ◌ۨ ۩ ◌۪ ◌۫ ◌۬ ◌ۭ ۮ ۯ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۺ ۻ ۼ ۽ ۾ ۿ

Arabic Supplement:

Regular:

ݐ ݑ ݒ ݓ ݔ ݕ ݖ ݗ ݘ ݙ ݚ ݛ ݜ ݝ ݞ ݟ ݠ ݡ ݢ ݣ ݤ ݥ ݦ ݧ ݨ ݩ ݪ ݫ ݬ ݭ ݮ ݯ ݰ ݱ ݲ ݳ ݴ ݵ ݶ ݷ ݸ ݹ ݺ ݻ ݼ ݽ ݾ ݿ

Bold:

ݐ ݑ ݒ ݓ ݔ ݕ ݖ ݗ ݘ ݙ ݚ ݛ ݜ ݝ ݞ ݟ ݠ ݡ ݢ ݣ ݤ ݥ ݦ ݧ ݨ ݩ ݪ ݫ ݬ ݭ ݮ ݯ ݰ ݱ ݲ ݳ ݴ ݵ ݶ ݷ ݸ ݹ ݺ ݻ ݼ ݽ ݾ ݿ

Arabic Extended-B:

Regular:

ࡰ ࡱ ࡲ ࡳ ࡴ ࡵ ࡶ ࡷ ࡸ ࡹ ࡺ ࡻ ࡼ ࡽ ࡾ ࡿ ࢀ ࢁ ࢂ ࢃ ࢄ ࢅ ࢇ ࢈ ࢉ ࢊ ࢋ ࢌ ࢍ ࢎ


◌࢐ ◌࢑ ◌࢘ ◌࢙ ◌࢚ ◌࢛ ◌࢜ ◌࢝ ◌࢞ ◌࢟

Bold:

ࡰ ࡱ ࡲ ࡳ ࡴ ࡵ ࡶ ࡷ ࡸ ࡹ ࡺ ࡻ ࡼ ࡽ ࡾ ࡿ ࢀ ࢁ ࢂ ࢃ ࢄ ࢅ ࢇ ࢈ ࢉ ࢊ ࢋ ࢌ ࢍ ࢎ


◌࢐ ◌࢑ ◌࢘ ◌࢙ ◌࢚ ◌࢛ ◌࢜ ◌࢝ ◌࢞ ◌࢟

Arabic Extended-A:

Regular:

ࢠ ࢡ ࢢ ࢣ ࢤ ࢥ ࢦ ࢧ ࢨ ࢩ ࢪ ࢫ ࢬ ࢭ ࢮ ࢯ ࢰ ࢱ ࢲ ࢳ ࢴ ࢵ ࢶ ࢷ ࢸ ࢹ ࢺ ࢻ ࢼ ࢽ ࢾ ࢿ ࣀ ࣁ ࣂ ࣃ ࣄ ࣅ ࣆ ࣇ ࣈ


ࣉ ◌࣊ ◌࣋ ◌࣌ ◌࣍ ◌࣎ ◌࣏ ◌࣐ ◌࣑ ◌࣒ ◌࣓ ◌ࣔ ◌ࣕ ◌ࣖ ◌ࣗ ◌ࣘ ◌ࣙ ◌ࣚ ◌ࣛ ◌ࣜ ◌ࣝ ◌ࣞ ◌ࣟ ◌࣠ ◌࣡ ◌࣢ ◌ࣣ ◌ࣤ ◌ࣥ ◌ࣦ ◌ࣧ ◌ࣨ ◌ࣩ ◌࣪ ◌࣫ ◌࣬ ◌࣭ ◌࣮ ◌࣯ ◌ࣰ ◌ࣱ ◌ࣲ ◌ࣳ ◌ࣴ ◌ࣵ ◌ࣶ ◌ࣷ ◌ࣸ ◌ࣹ ◌ࣺ ◌ࣻ ◌ࣼ ◌ࣽ ◌ࣾ ◌ࣿ

Bold:

ࢠ ࢡ ࢢ ࢣ ࢤ ࢥ ࢦ ࢧ ࢨ ࢩ ࢪ ࢫ ࢬ ࢭ ࢮ ࢯ ࢰ ࢱ ࢲ ࢳ ࢴ ࢵ ࢶ ࢷ ࢸ ࢹ ࢺ ࢻ ࢼ ࢽ ࢾ ࢿ ࣀ ࣁ ࣂ ࣃ ࣄ ࣅ ࣆ ࣇ ࣈ


ࣉ ◌࣊ ◌࣋ ◌࣌ ◌࣍ ◌࣎ ◌࣏ ◌࣐ ◌࣑ ◌࣒ ◌࣓ ◌ࣔ ◌ࣕ ◌ࣖ ◌ࣗ ◌ࣘ ◌ࣙ ◌ࣚ ◌ࣛ ◌ࣜ ◌ࣝ ◌ࣞ ◌ࣟ ◌࣠ ◌࣡ ◌࣢ ◌ࣣ ◌ࣤ ◌ࣥ ◌ࣦ ◌ࣧ ◌ࣨ ◌ࣩ ◌࣪ ◌࣫ ◌࣬ ◌࣭ ◌࣮ ◌࣯ ◌ࣰ ◌ࣱ ◌ࣲ ◌ࣳ ◌ࣴ ◌ࣵ ◌ࣶ ◌ࣷ ◌ࣸ ◌ࣹ ◌ࣺ ◌ࣻ ◌ࣼ ◌ࣽ ◌ࣾ ◌ࣿ

Arabic Presentation Forms:

Regular:

﴾ ﴿ ﵀﵁﵂﵃﵄﵅﵆﵇﵈﵉﵊﵋﵌﵍﵎﵏﷏ﷲﷺﷻ﷼﷽﷾﷿

Bold:

﴾ ﴿ ﵀﵁﵂﵃﵄﵅﵆﵇﵈﵉﵊﵋﵌﵍﵎﵏﷏ﷲﷺﷻ﷼﷽﷾﷿

Arabic Extended-C:

Regular:

◌𐻽 ◌𐻾 ◌𐻿

Bold:

◌𐻽 ◌𐻾 ◌𐻿

Arabic Shaping (some basic shapes):

Regular:

ا ‍ا ب ببب ج ججج د ‍د ر ‍ر س سسس ص صصص ط ططط ع ععع ف ففف ق ققق ك ككك ل للل م ممم ن ننن ه ههه و ‍و ي ييي ک ککک ے ‍ے لا

‭۝123‬ ‭۝١٢٣‬

Bold:

ا ‍ا ب ببب ج ججج د ‍د ر ‍ر س سسس ص صصص ط ططط ع ععع ف ففف ق ققق ك ككك ل للل م ممم ن ننن ه ههه و ‍و ي ييي ک ککک ے ‍ے لا

‭۝123‬ ‭۝١٢٣‬

Arabic MSA UDHR #26:

المادة 26

لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.